Month: آگوست 2018

اقامت کاری در گرجستان

منظور از اقامت کاری در گرجستان یا بعضی ها می گویند اقامت کارمندی در گرجستان چیست؟ آیا می شود بدون پیدا کردن کار، اقامت کاری در گرجستان گرفت؟ منظور از اقامت کاری در گرجستان یا به عبارتی اقامت کارمندی در گرجستان این است که شما متقاضی گرامی بدون نیاز به ثبت شرکت در گرجستان یا […]

Scroll to top