آموزش زبان گرجی

آموزش زبان گرجی – درس 3 – آموزش کلمات پر کاربرد

آموزش زبان گرجی درس سوم به درس سوم از مجموعه آموزش زبان گرجی برای نوآموزان خوش آمدید. بعد از آشنایی با الفبای زبان گرجی در این درس می خواهیم برخی از پرکاربردترین عبارت ها در زبان گرجی را یاد بگیریم. توجه داشته باشید که در این درس به بررسی قواعد گرامری نمی پردازیم. حتی با […]

آموزش زبان گرجی – درس 2 – تمرین و یادگیری خط گرجی

آموزش زبان گرجی بخش دوم به درس دوم از مجموعه آموزش زبان گرجی برای نوآموزان خوش آمدید. متن های زیر به فارسی نوشته شده اما خط آنها گرجی است (در واقع تلاش گرجی زبان ها برای نوشتن فارسی است). سعی کنید این متن ها را بخوانید. این تمرین خوبی برای یادگیری خط گرجی خواهد بود. […]

آموزش زبان گرجی- درس 1 -آشنایی با الفبای گرجی

به درس اول از مجموعه آموزش زبان گرجی برای نوآموزان خوش آمدید. نیاکو قصد دارد با آموزش زبان گرجی به نوآموزان کمکی کوچک به هموطنانی نماید که قصد خود آموزی این زبان را دارند. در این این درس با الفبای زبان گرجی آشنا می شویم. باید بدانید یادگیری الفبای گرجی آنقدر که در ابتدا تصور […]

Scroll to top