ثبت شرکت در گرجستان

مزایای ثبت شرکت در گرجستان

مزایای ثبت شرکت در گرجستان با توجه به اینکه بانک اقتصاد جهانی کشور گرجستان را یکی از کشور های پیشتاز در امر اقتصادی و اصلاحات قوانین مالیاتی و تجاری معرفی کرده است ، این کشور به عنوان یکی از جالب ترین و جذاب ترین مقاصد سرمایه گذاری در کشور های شرق آسیا محسوب شده است. […]

ثبت شرکت در گرجستان

معمولا ثبت شرکت در گرجستان برای اشخاصی مناسب است که قصد سرمایه گذاری در کشور گرجستان را دارند و سرمایه گذار طبق قوانین جاری کشور گرجستان به شخصی اطلاق می شود که حداقل میزان ۳۰۰ هزار لاری سرمایه گذاری مستقیم کند و اشخاصی که با پایین تر از این مبلغ وارد گرجستان می شوند، و […]

ثبت شرکت و اقامت گرجستان 2018

ثبت شرکت و اقامت گرجستان در سال 2018 به چه صورتی است؟ ثبت شرکت و شرایط اخذ اقامت گرجستان ۲۰۱۸ طبق قوانین جدید چگونه است؟ آیا با ثبت شرکت در گرجستان به صورت صوری می توان اقامت گرجستان را دریافت کرد؟ برخی از هموطنان گرامی با تماس های مکرر خواهان ثبت شرکت و شرایط اخذ […]

Scroll to top