تمام پست ها

საქართველოს ქალაქები

Tbilisi – თბილისი   ქალაქის ფართობი  –  720 კმ² – City area მოსახლეობა –  1.152 000  – Population ზღვის დონიდან – 380–600 m – from the level of the sea 2. Kutaisi – ქუთაისი   ქალაქის ფართობი – 90 კმ² – City area მოსახლეობა – 192 500  – Population ზღვის დონიდან – 96-230 m – from the level of the sea […]

Georgia Country Indsutry

General Overview Since the Soviets invasion of Georgia in 1921, Georgian industry has developed unevenly and followed through the subsequent stages: 1921-1940 – the rapid development of manufacturing (by 1940 with regard to 1913 production had risen more than ten times ) 1941-1945 – industry was mainly oriented to the demand of the Second World […]

Work and Income In georgia

Minimum Salary in Tbilisi, Georgia As of August 2016 the minimum salary in Georgia is $137.58 per month according to tradingeconomics.com. However, that is primarily reflective of education and fishing industries. In Tbilisi minimum monthly wage tends to be higher at $171. 97 as seen on salaryexplorer.com. If you’re thinking of traveling or relocating to […]

საქართველოში მუშაობა

უშრომელი შემოსავალი სოციალური მოვლენაა, რომელიც როგორც წარსულში, ასევე აწყმყოში საზოგადოებისათვის სულაც არ არის დაფარული. უშრომელი შემოსავლის მთავარი მახასიათებელი ნიშანია საზოგადოებაში წარმოებული მატერიალური და არამატერიალური პროდუქტის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება ან მოხმარება. ასეთი შემოსავალი შეურიგებელი წინააღმდეგობაშია სოციალური კონტროლის ყველა ფორმასთან და სისტემასთან. უშრომელი შემოსავალი პირველ რიგში განპირობებულია პარალელურად არსებული ხილული და ჩრდილოვანი ეკონომიკების არსებობით და მათი შემადგენელი ელემენტია. […]

საქართველოს ინდუსტრია

ტურიზმის ბიზნესი და სასტუმრო ინდუსტრია ტურიზმი – ადამიანის ნებაყოფლობითი, თავისუფალი, დროებითი გადაადგილება საცხოვრებელი ადგილიდან დასვენების, გაჯანსაღების და სხვა მიზნით. ხოლო ტურისტი – პირი, რომელიც გადაადგილდება თავისი საცხოვრებელი ადგილიდან დასვენების, გაჯანსაღების და სხვა მიზნით. ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით ტურიზმისა და კურორტების შესახებ. 21-ე საუკუნის დასაწყისისათვის მსოფლიო კულტურასა და ეკონომიკაში ტურიზმი მდგრადი განვითარების დარგად […]

Georgian People

The Georgians or Kartvelians (Georgian: ქართველები, translit.: kartvelebi, pronounced [kʰɑrtʰvɛlɛbi]) are a nation and Caucasian ethnic group native to Georgia. Large Georgian communities are also present throughout Russia, Turkey, Greece, Iran, Ukraine, United States, and to a lesser extent throughout the European Union. Georgians arose from the ancient Colchian and Iberian civilizations. After Christianization of […]

ქართველი ხალხი

ქართველები — ერი, ეთნიკური ჯგუფი (ეთნოსი), კავკასიის აბორიგენი (ავტოქთონური) მოსახლეობა, საქართველოს მკვიდრი, უძველესი ადგილობრივი წარმოშობის ხალხი — 3,5 მილიონი ადამიანი, შეადგენენ საქართველოს მოსახლეობის 83,8 %-ს. ეკუთვნიან იბერიულ-კავკასიური მოდგმის (რასის) ხალხთა ჯგუფს. მსოფლიოში საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7 200 000-ზე მეტი.   ქართველები საქართველოს ყველა გეოგრაფიულ ზოლში (მთა, ბარი, ზეგანი) ცხოვრობენ, დასახლების უკიდურეს ზღვარშიც: ერთი თემი სვანეთში, […]

Climate of Georgia Country

The location of Georgia on the border between the moderate humid Mediterranean and the dry continental Aral Caspian areas is responsible for the climate of the country. A humid subtropical climate dominants in western Georgia, while eastern Georgia features a transition from subtropical to moderate. The climatic zones are ranging from humid subtropical to the […]

საქართველოს კლიმატი

კლიმატი საქართველოს კლიმატი მრავალფეროვანია, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის მდებარეობასთან: სუბტროპიკული ზონის, არალ-კასპიის არიდული ოლქისა და წინა აზიის კონტინენტური ზეგნების შესაყარზე. ლიხის ქედი განაპირობებს საქართველოს სხვადასხვა ნაწილების კლიმატის კონტრასტულობას. დასავლეთ საქართველოს კლიმატი ნოტიო სუბტროპიკულია, აღმოსავლეთ საქართველოში – მშრალი და ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული, ხოლო სამხრეთ საქართველოში – კონტინენტური. ქვეყნის ჰავის ფორმირებაზე გავლენას ახდენს შავი ზღვა და დიდი კავკასიონის […]

Geographic Location of Georgia

Georgia is located in the Caucasus , on the border between Europe and Asia . From the west it borders the Black Sea , north – the Russian Federation , the south-east of Azerbaijan , the south – Armenia and Turkey . Georgia is located on the oldest crossroads, connecting and connecting to the north […]

Scroll to top